Graffiti: Umění nebo vandalství?

Graffiti, někdy také označované jako pouliční umění "street art" nebo sprejerství, je kontroverzní formou vizuálního vyjádření, která má kořeny hluboko v historii. Dnes se stalo fenoménem, který je neodmyslitelně spjatý s městským prostředím a veřejným prostorem. V tomto článku se podíváme na různé aspekty graffiti, od jeho historie, přes techniky a styly, až po jeho vliv na společnost a legální aspekty.

street art

Od historie k současnosti
Graffiti nevzniklo v ulicích dnešních metropolí, jeho počátky lze vystopovat už v době pravěku, kdy můžeme jeskynní malby pouvažovat za veřejné umění. V době starověkého Říma a Egypta, lidé běžně psali či vyškrabávali zprávy a kreslili na zdi budov. Dnešní podoba graffiti tak, jak ji známe, vznikla v 70. a 80. letech 20. století v New Yorku. Od té doby se rozšířila do celého světa a stala se nedílnou součástí městské kultury.

Techniky a styly 
Graffiti je výrazně ovlivněno místem a kulturou, ve kterém vzniká. Existuje několik hlavních stylů, jako jsou tagy (podpisy), throw-ups (jednoduché, rychle proveditelné malby), piece (složitější a detailnější díla) nebo muralismus (velkoformátové malby). Graffiťáci využívají různé techniky, od sprejování přes šablony až po použití štětců nebo fixů. 

graffiti umělec

Nelegální vs. legální graffiti
Graffiti je často vnímáno jako forma vandalismu, a to zejména proto, že tento druh umění je velmi atraktivní pro mladistvé, kteří jsou ne vždy schopní malíři a používají zejména tagů (tj. podpisů), jenž "trousí" po celém svém okolí a znehodnocují staré památky a ničí fasády domů. Toto je zároveň nelegální činnost, která dává celé "akci" mladých sprejerů punc dobrodružství. Nevzhlednost těchto tagů pak hyzdí okolí a opravdu kazí vzhled městských částí.

Mnoho měst se však snaží najít způsob, jak legálně integrovat graffiti do městského prostředí. Některá města vytvářejí speciální zóny pro sprejery nebo organizují festivaly pouličního umění, kde umělci mohou legálně tvořit svá díla. Často také firmy, které vlastní budovy, pak plochy těchto budov nechávají vkusně pomalovat graffiti umělci, aby se vyhnuli právě vandalství na svých budovách a zároveň tím vytvoří jedinečnou reklamu a neopakovatelný genius loci, které umí právě umění graffiti vytvořit. 

Vliv na společnost
Graffiti má nejednoznačný vliv na společnost. Zatímco někteří lidé ho považují za formu umění a vyjádření svobody, jiní ho vnímají jako akt vandalismu a znečišťování veřejného prostoru. Graffiti však může mít pozitivní vliv, například při revitalizaci zchátralých čtvrtí nebo jako prostředek k vyjádření sociálních a politických názorů.

graffiti
Graffiti je komplexním a rozporuplným fenoménem, který vyvolává rozličné reakce. Ať už ho považujeme za umění nebo za vandalství, nelze popřít jeho vliv na městskou kulturu a společnost jako celek. Je na nás, jak s ním naložíme a jaký vztah k němu budeme mít.

Graffiti se stalo neodmyslitelnou součástí našich životů a pro ty, kteří ho mají rádi, mají svoje oblíbená graffiti místa a graffiti malují či ho chtějí zkusit, máme skvělé akrylové fixy s velkými hroty XL 10 mm a JUMBO 15 mmAkrylové fixy jsou v graffiti široce využívány pro svou výraznou barvu a vysokou přilnavost k různým povrchům. Umělci je často používají k vytváření detailů, kontur a barevných prvků ve svých dílech. Díky svému rychlému schnutí umožňují precizní práci a vrstvení barev. Kromě toho jsou akrylové fixy odolné vůči povětrnostním vlivům, což zajišťuje dlouhou životnost graffiti na venkovních plochách.

Oblíbený graffiti styl či street art můžete přenést do denního života také prostřednictvím kreativního zdobení předmětů, jako jsou batohy, trička a obrazy. Tímto způsobem se graffiti stává módním prostředkem pro vyjádření individuality, kterou dávají na obdiv street umělci. 

graffiti batoh

Video, jak si udělat graffiti obraz domů, najdete zde: 

Graffiti a street art je krásným výtvarným stylem a pokud je dělaný umělecky, s láskou a na těch správných místech, umožňuje lidem přístup k umění a inspiruje, oživuje a zlepšuje estetiku okolí, posiluje pocity sounáležitosti a pospolitosti, může sloužit jako prostředek pro sdílení myšlenek, emocí a příběhů. 

Vaše Artmagico